Kontaktai ir informacija

Vadovas
Trumpas pristatymas
Pagalbos pavyzdys
Kur suteikta pagalba iki šiol
Banko sąskaita aukoms
Kontaktai ir informacija

Viešoji įstaiga „Solidarity“
Savanorių prospektas 174a

LT-03153 Vilnius
El. paštas vilma.valkuniene@solidarity.lt