Kontaktai ir informacija
Vadovas
Trumpas pristatymas
Pagalbos pavyzdžiai
Kur suteikta pagalba iki šiol
Žvilgsnis į Lietuvą
Banko sąskaita aukoms
Kontaktai ir informacija
 


Viešoji įstaiga „Solidarity“
Savanorių prospektas 174a
LT-03153 Vilnius
El. paštas
info@solidarity.lt