Žvilgsnis į Lietuvą
Vadovas
Trumpas pristatymas
Pagalbos pavyzdžiai
Kur suteikta pagalba iki šiol
Žvilgsnis į Lietuvą
Banko sąskaita aukoms
Kontaktai ir informacija
 

 

Valstybės pavadinimas

Lietuvos Respublika
Lotyniška šalies pavadinimo „Lietuva“ forma „Litua“ pirmą kartą buvo paminėta Kvedlinburgo analuose 1009 metais; kiti sieja Lietuvos pavadinimą su upe „Lietauka“ (dabar Lietava), Nėries intaku.

Gyventojai

3,482 milijonai
(81,6 % lietuvių; 8,2 % rusų; 6,9 % lenkų;
1,5 % baltarusių; 0,1 % žydų; karaimų) (2002 m.)

Sostinė

Vilnius (580'000 gyventojų)
Lietuviams Vilnius yra „istorinė sostinė“, lenkams „lenkų romantikos lopšys“, žydams „Lietuvos Jeruzalė“ ir daugeliui „Rytų Roma“.

Geografija

65'300 kv.km (53 gyventojai/kv.km)
Etnografiniai regionai:
Aukštaitija, Dzūkija, Suvalkija ir Žemaitija
Beveik 3'000 ežerų ir 29'000 upių ir upeliukų
Aukščiausias kalnas Juozapinės kalnas (294 m)
Didžiausia upė Nemunas

Ypatumai

Europos geografinis centras yra šalia Vilniaus
(54° 54’ šiaurės platumos, 25° 19’ rytų ilgumos).

Kaimyninės šalys

Latvija, Baltarusija, Lenkija, Rusija (Kaliningradas)

Nacionalinė vėliava

geltona-žalia-raudona horizontaliai

Nacionalinis herbas

baltas raitelis raudoname fone („Vytis“)

Nacionalinis himnas

„Lietuva, Tėvyne mūsų“ (Vincas Kudirka, 1897 m.)

Valstybinės šventės

Vasario 16 d. (1918 m.), kovo 11 d. (1990 m.),
liepos 6 d. (Valstybės diena)

Seniausias universitetas

1579 m. Vilniuje įkurta Jėzuitų kolegija pavadinta universitetu (Academia et Universitas Vilnensis Societatis Jesu).
Vilniaus Universitetas yra seniausias Pabaltijyje.

Lietuvos statutas

Pirmasis Lietuvos statutas, parašytas senąja baltarusių kalba, susideda iš 13 dalių, kuriose nustatytos kunigaikščių teisės, šalies gynyba, asmeninės ir luominės aukštuomenės teisės ir sureguliuoti teismų ir baudžiamosios teisės klausimai. Šį statutą išleido didysis kunigaikštis Žygimantas Senasis, tai yra pirmoji konstitucija Europoje (1528/29 m.).

Būdinga Lietuvai

Plačiai paplitę gandrai
Gintaras (Baltijos jūros auksas)
Alus iš Biržų, Utenos ir Panevėžio
Midus: saldus medaus vynas
Dievadirbių medžio drožiniai
Kryžių kalnas šalia Šiaulių
Didžiausias autoritetas: žiniasklaida ir bažnyčia

Valiuta

3,4528 litų = 1 euras (oficialus kursas)
1 litas (LTL) = 100 centų