Pagalbos pavyzdžiai
Vadovas
Trumpas pristatymas
Pagalbos pavyzdžiai
   Daugiavaikė Rudzikų šeima
   Daugiavaikė Bernotavičienės šeima
   Daugiavaikė Garkauskų šeima
   Daugiavaikė Pranaičių šeima
   Daugiavaikė Skripkaitienės šeima
   Daugiavaikė Grikietytės šeima
   Daugiavaikė Leimonų šeima
Kur suteikta pagalba iki šiol
Žvilgsnis į Lietuvą
Banko sąskaita aukoms
Kontaktai ir informacija
 


S. ir R. Pranaičiai, Šakių rajonas 

Prieš suteikiant pagalbą:
Daugiavaikė šeima turi keturis vaikus. Sutrikę tėvai stovi prie plytų krūvos ir pamatų, likusių iš buvusio gyvenamojo namo, kuris visiškai sudegė. Namas priklausė močiutei. Po to daugiavaikė šeima buvo priversta gyventi pas svetimus žmones. Už nuomą reikėjo kasmet nupenėti po kiaulę.Suteikus pagalbą:
Daugiavaikė šeima, turinti keturis vaikus, šiandien gyvena nuosavoje sodyboje. Šioje sodyboje yra gyvenamasis namas, keletas ūkinių pastatų ir 2,89 ha dirbamos žemės.
Krikščioniškas liudijimas:
Užbaigus pagalbą daugiavaikė šeima gauna Bibliją lietuvių kalba su ranka įrašyta dedikacija, eilutėmis iš Biblijos, kurios padrąsintų ir lydėtų tėvus ir vaikus jų gyvenimo kelyje (Psalmynas 84, 12 – 13).