Pagalbos pavyzdžiai
Vadovas
Trumpas pristatymas
Pagalbos pavyzdžiai
   Daugiavaikė Rudzikų šeima
   Daugiavaikė Bernotavičienės šeima
   Daugiavaikė Garkauskų šeima
   Daugiavaikė Pranaičių šeima
   Daugiavaikė Skripkaitienės šeima
   Daugiavaikė Grikietytės šeima
   Daugiavaikė Leimonų šeima
Kur suteikta pagalba iki šiol
Žvilgsnis į Lietuvą
Banko sąskaita aukoms
Kontaktai ir informacija
 


R. Skripkaitienė, Kalvarijos savivaldybė

Prieš suteikiant pagalbą:
Daugiavaikė šeima, turinti dešimt vaikų, nuomojosi šią apgriuvusią lūšną. Lūšna stovi nuošalioje vietoje dauboje, toli nuo mokyklos. Čia vaikai neturėjo jokios ateities.Suteikus pagalbą:
Šiandien šeima su dešimčia vaikų gyvena nuosavoje sodyboje. Šioje sodyboje yra gyvenamasis namas, ūkiniai pastatai, vasaros virtuvė ir 4 ha dirbamos žemės. Dabar jie turi ir arklį bei karvę. Vaikai pirmą kartą gauna užtektinai pieno ir jiems nebereikia toli eiti į mokyklą.Krikščioniškas liudijimas:
Užbaigus pagalbą daugiavaikė šeima gauna Bibliją lietuvių kalba su ranka įrašyta dedikacija, eilutėmis iš Biblijos, kurios padrąsintų ir lydėtų tėvus ir vaikus jų gyvenimo kelyje (Psalmynas 33, 20 – 21).