Pagalbos pavyzdžiai
Vadovas
Trumpas pristatymas
Pagalbos pavyzdžiai
   Daugiavaikė Rudzikų šeima
   Daugiavaikė Bernotavičienės šeima
   Daugiavaikė Garkauskų šeima
   Daugiavaikė Pranaičių šeima
   Daugiavaikė Skripkaitienės šeima
   Daugiavaikė Grikietytės šeima
   Daugiavaikė Leimonų šeima
Kur suteikta pagalba iki šiol
Žvilgsnis į Lietuvą
Banko sąskaita aukoms
Kontaktai ir informacija
 


V. ir Č. Rudzikai, Marijampolės savivaldybė

Prieš suteikiant pagalbą:
Daugiavaikė šeima, turinti vieuoliką vaikų, gyveno šioje senoje, apgriuvusioje trobelėje (52,6 kvm.).Suteikus pagalbą:
Šiandien daugiavaikė šeima, turinti vienuoliką vaikų, gyvena nuosavame name. Vien pirmojo aukšto gyvenamasis plotas yra 100 kvm. Iki pagalbos suteikimo daugiavaikė šeima pati metų metais statė išorines sienas.